Nov 3

Aurelija Pūraitė

MRU Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros dėstytoja

MRU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso doktorantė